izdrukāt
Gada pārskata sagatavošana par 2020. gadu un UIN deklarācijas aizpildīšanu - Online

MĒRĶIS un IEGŪSTAMĀS PRASMES:
Padziļināt un paplašināt prasmes saimniecisko situāciju izpratnē, likumu lasīšanas un piemērošanas praksē, grāmatvedības un nodokļu uzskaitē, “izpratnes atslēgas”, domāšanas principi un mehānismi pareizas nodokļu un finanšu uzskaites nodrošināšanai.

Semināra dalībnieki elektroniski tiks nodrošināti ar dažādiem praktiskiem darba rīkiem finanšu pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanas atvieglošanā u.c. praktiski noderīgiem dokumentiem.
SEMINĀRA PROGRAMMA
 1. Gada pārskata sagatavošana par 2020. gadu
  • Biežāk pieļautās kļūdas, aizpildot GP un ar to saistītie nodokļu riski, t.sk. EDS.
  • Galvenie akcenti par pareizu GP noformēšanu atbilstoši 22.12.2015. MK noteikumiem Nr. 775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi.
  • Aizpildīšana EDS un kā izpildīt prasības - MK noteikumus Nr.399 „Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”. Aizpildīšanas ieteikumi un paraugi. Galvenos momenti, kā rīkoties, lai ērti un viegli sagatavot GP.
  • Praktisku situāciju apskats VID uzziņu kontekstā un revidenta darba praksē.
  • Atbildes uz jautājumiem.

 2. Semināra dalībnieki elektroniski tiks nodrošināti ar dažādiem praktiskiem darba rīkiem finanšu pārskatu sastādīšanas atvieglošanai u.c. praktiski noderīgiem dokumentiem.

 3. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana
  • Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) deklarācijas struktūra, ieteikumi tās ērtākai saprašanai un vieglai aizpildīšanai.
  • Aktuālie UIN likuma grozījumi 2020.gadā (izmaiņas personāla ilgtspējas pasākumu izmaksās, ar saimniecisko darbību saistītajās izmaksās u.c.).
  • UIN ikmēneša un gada pēdējās deklarācijas aizpildīšanas atšķirības. Ko uzrādām pēdējā gada deklarācijā.
  • Palīgmateriāli, tabulas deklarācijā noteikto limitu aprēķināšanai.
  • VID sniegtajās Uzziņās aprakstīto situāciju praktiska analīze.
  • Atbildes uz jautājumiem.

Semināra dalībniekiem būs iespēja elektroniski saņemt excel tabulas u.tml. UIN likumā noteikto limitu ērtākai aprēķināšanai. Plašs izdales materiāls elektroniskā formātā – UIN deklarācija ar skaidrojumiem atšifrējumā pa deklarāciju rindiņām u.c.
SEMINĀRA LEKTORE
Nelda Janoviča,
zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs.
Vairāk kā 27 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā, pieredze VID audita darba vadīšanā un organizēšanā, tiesvedību pieredze pārstāvībā tiesās gan kā VID speciālistam, gan revidentei, labi pārzina nodokļu, finanšu un ekonomiskos vadības procesus uzņēmumos. No 2017.g. sadarbībā ar VID un FM piedalījusies GP pielikuma EDS aizpildīšanas saistošo noteikumu uzlabošanā un grozījumu sagatavošanā, un jaunā Grāmatvedības likumprojekta izstrādē u.c.
SEMINĀRS NOTIKS
2020. gada 15. decembrī (10:00 - 13:20)

Seminārs notiks Online ZOOM platformā (Tiešsaistē)