izdrukāt
2020. gada pārskata sagatavošanu un COVID-19 krīzes ietekme- Online