izdrukāt
Aktuālas izmaiņas nodokļu likumdošanā 2021. gadā- Online

SEMINĀRA PROGRAMMA
 1. Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” spēkā ar 01.01.2021. un 01.07.2021.)
  • Termiņš nodokļa iemaksai valsts budžetā;
  • Brīdis, kad nodokli par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā norāda nodokļa deklarācijā, un termiņš nodokļa iemaksai valsts budžetā;
  • Īpašā nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība;
  • Preču piegādei par atlīdzību un pakalpojuma sniegšanai par atlīdzību pielīdzināmie darījumi;
  • Preču tālpārdošanas darījumi;
  • Preču piegādes vieta tālpārdošanas darījumos;
  • Ar nodokli neapliekamie preču tālpārdošanas darījumi;
  • Ārpussavienības režīms jeb īpašs nodokļa režīms pakalpojumiem, kuri neveic saimniecisko darbību ES;
  • Savienības režīms jeb īpašs nodokļa režīms preču tālpārdošanai ES, preču piegādēm dalībvalstī, kuras veiktas ar elektroniskas saskarnes palīdzību, un pakalpojumiem, kuri veic saimniecisko darbību ES, bet ne patēriņa dalībvalstī;
  • Importa režīms jeb īpašs nodokļa režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai;
  • Importa režīms nodokļa maksātājiem, kas uzrāda preces muitas iestādei, jeb īpašs nodokļa režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču sūtījuma deklarēšanai un samaksai.
  • un citi aktuāli jautājumi.
 2. Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (spēka ar 01.01.2021.)
  • Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi;
  • Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām;
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība;
  • Vienotajā nodokļu kontā ieskaitīto ieņēmumu attiecināšana uz nodokļu ieņēmumu veidiem un budžetiem;
  • Nodokļa sadalīšana.
  • un citi aktuāli jautajumi.
 3. Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (spēkā ar 01.01.2021.)
  • Jauna kārtība darba devēja ziņojuma aizpildīšanā sākot ar 2021.gadu.
  • Darba devēja ziņojums pārejas periodā – 2020. gada decembra darba devēja ziņojumam ir noteikta speciāla aizpildīšanas kārtība.
  • jaunums aizpildot 1., 2., 3., 8. aili un 8. aili
  • jauns deklarācijas iesniegšanas un nodokļa maksāšanas termiņš;
  • citi aktuāli jautājumi
 4. Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā.
 5. Atbildes uz jautājumiem.
SEMINĀRA LEKTORE
Laima Ļitviņenko- nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre.
SEMINĀRS NOTIKS
2021. gada 26. janvārī (10:00 - 14:00)

Seminārs notiks Online ZOOM platformā (Tiešsaistē)