CURRICULUM VITAE


Personīgā informācija

Vārds
Raina VīraDzimšanas dati
1956.gada 15. februāris


Darba pieredze

No 2005
RSEBAA asociētā profesore


No 2002
Rīgas Stradiņa universitāte, docente


No 2000
Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, docente


No 1998
Valsts administrācijas skola, lektore. Lekciju kursi Personālvadība, Personāla novērtēšana, Kvalitātes vadības sistēmas, Laika menedžments, Pārmaiņu vadīšana


No 1995
Biznesa augstskola Turība, mācību daļas metodiķe, rektorāta metodiķe, lektore; lekciju kursi Vadībzinības, "Datorgrāmatvedība, Kvalitātes vadības sistēmas, Personālvadība


No 1986
R/a "Daiļrade"


No 1980
Rīgas pilsētas izpildkomitejas transporta daļa, vecākā inženiere


No 1979
Satiksmes ministrijas Specializētais zinātniski - pētnieciskais konstruktoru birojs (SZPKB), inženiere


Izglītība un apmācības

2001
Iegūts Pedagoģijas doktora grāds


19982001
LU doktorante


19961997
LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, pedagoģijas maģistra grāds


1979
Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte


Publikācijas
Zinātnisko konferenču raksti 11; publikācijas 4


Kursi, semināri
EU PHARE public administration reform. Temats: mācību metodika,1996.
AMU-Center (Dānijā) kursi Quality Management, 1998.
CEEMAN seminārs Quality in education quality in business, 1998.
OECD Programme on institutional management in higher education; NAUA seminārs Quality assesment and internationalisation in higher education institutions, 1998.
LU Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, seminārs Kvalitātes vadība, 1999.
PHARE projekts Mācībspēku mācīšana, cikli Stratēģiskā vadība, Cilvēkresursu vadība, Projektu vadība, 2001.
BAT Kursu departaments, semināru cikls Menedžmenta uzlabošana un kvalitātes nodrošināšana uzņēmumā, 2000.
LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss Kvalitātes vadības pamati, 2000.
LZA Sertifikācijas centrs, mācību kurss Kvalitātes sistēmu audits, 2002.
PHARE projekts sadarbībā ar Dāniju Personāla novērtēšana, 2002.


Valodu prasme
Latviešu, krievu, angļu- sarunvalodas līmenī


Klienti
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (3 grupas 60 cilvēki),
AS Vidzemes ceļi
AS Latvijas Pasta Pakalpojumu tīkls
VSIA Latvijas Vēstnesis
SIA Knauf
AS Balta
SIA Amaija
Valsts ieņēmuma dienests
LR Ministrijas un to pakļautībā esošie resori visā Latvijā,
Valsts Administrācijas skola (ierēdņu apmācība)
u.c.