Uzņēmuma dibināšanas mērķi
Image Master Plan
Galvenais uzņēmuma dibināšanas mērķis — uzņēmuma klientu intelektuālā potenciāla nostiprināšana, uzturēšana un attīstība uzņēmuma vadības jomā, kā arī uzņēmuma darbības iekšējo un ārējo procesu pārvaldības, līdzekļu ekonomijas jomā, nostiprinot savu stāvokli tirgū, palielinot konkurētspēju. 
 
1. Kvalitatīva un efektīva (praktiskās pielietošanas izpratnē) intelektuālā produkta pārstāvēšana biznesa apmācības un konsultāciju tirgū, kurš ir radīts pamatojoties uz progresīvām tendencēm, metodikām un tehnoloģijām, izstrādātām visā pasaulē dotajā jomā.
 
2. Uzņēmuma klientu atbrīvošana no neizbēgamiem zaudējumiem, kas saistīti ar nekvalitatīvu intelektuālo produktu iegādi biznesa apmācības un konsultācijas jomā.
 
3. Uzņēmuma potenciālo un faktisko klientu skeptiskās attieksmes mainīšana pret nepieciešamību pastāvīgi pilnveidoties, iegādājoties un izmantojot kvalitatīvus intelektuālos produktus un pakalpojumus.
 
4. Cieņas no klientu, partneru, piegādātāju un konkurentu puses iekarošana, pateicoties nevainojamai apkalpošanai, produkta kvalitātei, tēlam, un attiecīgi — uzņēmuma reputācijai.
 
5. Tāda statusa sasniegšana, kad pats uzņēmums un tā darbība ir pozitīvs piemērs apkārtējiem.
 
6. Sava veida pozitīvu emociju “ģeneratora” izveide apkārtējiem un īpaši uzņēmuma klientiem, pateicoties servisam un sekošanai standartiem un korporatīvās kultūras principiem.
7. Personīgo, oficiālo un biznesa attiecību nostiprināšana, kā arī valsts ekonomikas kopumā attīstības veicināšana.
 
8. Aktīva dalība labdarības akcijās, no organizē uzņēmums savas korporatīvās filozofijas un politikas ietvaros, lai palīdzētu maznodrošinātajiem iedzīvotāju slāņiem, bāreņiem un bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm.
 
9. Tāda uzņēmuma izveide, kurā neeksistē tādi izteikumi, kā:

- Nezinu;
- Nevaru;
- Negribu;
- Pats esi tāds!;
- Es neesmu kompetents;
- Tā nav mana darīšana;
- Tās ir Jūsu problēmas;
- Mēs par to neatbildam;
- Un, ko es tur varu padarīt?;
- Es gribēju, bet tā sanāca;
- Domāju, ka nevarēsim Jums palīdzēt;

Utt.
 
 

Reklāma :
— Ūdens attīrīšanas sistēmas
aquabalt.com