Korporatīva filozofija
Image Master Plan
"Ģimenes ārsts"
 
Ar konsultēšanu un apmācību saistītā darbība ir veca kā pasaule. Tā izpaužas gandrīz visos cilvēku dzīves un darbības aspektos. Ar apmācībām un konsultācijām katrs cilvēks saskaras burtiski no savas piedzimšanas brīža. Un gudrs cilvēku rases pārstāvis visā savas dzīves laikā izmanto konsultācijas un apmācības tādā vai citādā formā, jebkurā savas dzīves un darbības jomā. Pati dzīve, savukārt, parāda, ka līdzko kāds nolemj, ka viņš jau zina un prot visu, sākas degradācijas process, neatkarīgi no tā, apzinās to cilvēks (uzņēmums, organizācija u.c.) vai nē.
 
Tas, savukārt, noved pie pilnīgas vai daļējas visa, ko šis cilvēks (organizācija, uzņēmums) izveidojis, sagrāves. Bieži šādi nevēlami procesi notiek pateicoties tā saucamajai “zvaigžņu slimībai”, vai citiem vārdiem sakot, pateicoties lepnumam un iedomībai par noteiktiem sasniegumiem kādā jomā.
 
Tomēr gudrs cilvēks, kā jau minēju augstāk, dzīvo pēc Bībeles principa: “Kas domā, ka viņš kaut ko zina, tas vēl neko nezina tā, kā vajadzētu”. Un šis princips palīdz viņam neizdarīt tādas kļūdas, no kurām varētu izvairīties, ja šis gudrais cilvēks grieztos pēc konsultācijas un padoma pie kompetentiem avotiem un saņemtu nepieciešamo palīdzību.
 
Jūs tikai iedomājieties — visi vēsturē zināmie veiksmīgie cilvēki bija nevis vienkārši gudri, bet tik gudri, lai apzinātos, ka viņi nevar orientēties pilnīgi visās jomās tā, lai neizmantotu konsultantu un padomdevēju palīdzību. Jebkura valdnieka svītā bija (un ir) padomnieki: jebkuras valdības galvas administrācijā bija (un ir) padomnieki un konsultanti; katrā veiksmīgā uzņēmumā ir konsultanti u.t.t.
 
Ar ko gan varētu salīdzināt tādu darbību, kā konsultācijas un apmācības biznesa sfērā? Mūsuprāt visveiksmīgākais salīdzinājums ir — “Ģimenes ārsts”.
 
1. Kāpēc “Ģimenes”?
 
Tāpēc, ka tas paredz tuvību konkrētajai ģimenei (lasi uzņēmumam). Tas paredz, ka attiecības starp šo cilvēku (konsultāciju uzņēmums) un ģimeni (uzņēmums — klients) būs tuvas un uzticēšanās pilnas. Šīs attiecības ir tik uzticēšanās pilnas, ka ģimene nebaidās dalīties savās problēmās, grūtībās vai stāstīt par “savu veselības stāvokli” neskatoties uz pikantām detaļām. Tas arī paredz, ka “Ģimenes” ārstam ir zināms ne tikai ģimenes veselības stāvoklis kopumā, bet (iespēju robežās) arī katra atsevišķa ģimenes locekļa stāvoklis. “Ģimenes ārsts” — tas nav cilvēks, kurš “vienkārši dara savu darbu”, bet ģimenes (uzņēmuma) draugs, kurš nekad neieteiks neefektīvas vai pat pacientam bīstamas zāles. Viņš nav “parazīts”, kurš piesūcies svešam organismam, lai atrisinātu savas finansiālās problēmas. Viņš ir cilvēks, kurš vienmēr nepieciešamības gadījumā piedāvās savu palīdzību.
 
2. Kāpēc “Ārsts”?
 
Tāpēc, ka tā ir viņa profesija. Tāpēc, ka tā ir joma, kurā viņš ir kompetents. Tāpēc, ka tieši šajā jomā viņš var palīdzēt citiem cilvēkiem (uzņēmumiem, organizācijām, sabiedrībai). Viņš to ir mācījies un viņam ir noteiktas zināšanas, kuru nav citiem. Viņam ir sava pieeja pacientam (klientam) un savas ārstēšanas metodes. Un šīs metodes sevi attaisno, kas izpaužas kā to cilvēku pateicība, kuri tiešām ir saņēmuši palīdzību. Viņa pieeja saviem pacientiem ir individuāla, paužot patiesu cieņu un sapratni. Šis cilvēks nestāv uz vietas, viņš nepārtraukti pilnveido savas metodes, lai vēl efektīvāk palīdzētu citiem. Viņš neizspiež naudu no pacientiem, bet pacienti paši, pazīstot un cienot viņu, saprot, ka viņa pakalpojumi maksā naudu. Un ka viņa pakalpojumi maksā tieši šādu naudu. Neskatoties uz to, ka pacienti maksā par šiem pakalpojumiem, viņi neuzskata šos ieguldījumus par “zemē nomestu naudu”, jo veselība ir svarīgāka par visu un viņi saprot, ka to nevar nopirkt ne par kādu naudu. Tāpēc šo pakalpojumu materiālā kompensācija ir nenozīmīga pateicības izpausme, salīdzinot ar iegūto veselību.
 
Ne katrai ģimenei (uzņēmumam) ir iespēja iegādāties šādu “Ģimenes ārstu”. Bet viņu iespējas var jebkurā brīdī pieaugt un ir svarīgi zināt, kur griezties pēc palīdzības, ja šāda iespēja parādās.
 
Ne katra ģimene (uzņēmums), kurai ir iespējas iegādāties šādu “Ģimenes ārstu”, velta pienācīgu uzmanību savai veselībai. Bet, kad slimība progresēs un ģimenei (uzņēmumam) piemetīsies drudzis un viņu sāks mocīt sāpes, jāzina, kur var griezties pēc palīdzības.
 
Ne katra ģimene (uzņēmums), kurai ir iespējas iegādāties šādu “Ģimenes ārstu”, velta pienācīgu uzmanību tādam jautājumam, kā profilakse, kas parāda slimības slēptās formas un aptur to progresēšanu jau sākuma fāzē. Tas turpināsies līdz brīdim, kamēr parādīsies noteikti slimības simptomi — un tad ģimenei (uzņēmumam) jāzina, kur griezties pēc palīdzības.
 
Mūsu korporatīvo filozofiju kopumā varētu izteikt šādi:
 
Būt tur, kur mēs esam nepieciešami.
 
Piedāvāt to, kas dod lieliskus rezultātus.
 
Darīt to, ko mēs mākam labāk par visu.
 
Atšķirties no citiem un būt viņiem par piemēru.
 
Reklāma :
— Ūdens attīrīšanas sistēmas
aquabalt.com