Servisa un apkalpošanas kvalitāte
Image Master Plan
Produkta kvalitāte — prasme ieklausīties pircējā!
 
Klientu viedoklis un vajadzības paši izstrādās nepieciešamo servisa un pakalpojumu stratēģiju, bet uzņēmumam atliks tikai profesionāli un operatīvi to realizēt.
 
Lai apzinātu klientu viedokli, regulāri tiks veiktas un detalizēti analizētas aptaujas. Vadoties no šo aptauju rezultātiem, tiks pieņemti attiecīgi vadības lēmumi.
 
Uzņēmuma produktu, servisa un pakalpojumu kvalitāte nedrīkst ciest no iespējas ātri un viegli nopelnīt naudu. Kompromisi attiecībā uz uzņēmuma produktu un servisa kvalitāti nav pieļaujami.
 
Uzņēmuma produktu un servisa kvalitāte nemitīgi jāpaaugstina un tai jāatbilst pašiem augstākajiem standartiem, kas uz doto brīdi ir iespējami.
 
 
Reklāma :
— Ūdens attīrīšanas sistēmas
aquabalt.com