Realizētie projekti
Realizētie projekti
2018 gads
Datums Projekts Temats
35 13.12.2018 atvērtais seminārs UIN deklarācijas aprēķināšanas kartība. MK noteikumi №93 “Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļaujamo informāciju”
34 11.12.2018 atvērtais seminārs Gada pārskata sagatavošana par 2018. gadu. Raksturīgu saimniecisko operāciju atspoguļošana uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā "UIN 2018"
33 27-28.11.2018 atvērtais seminārs Vadītāja ABC inovatīvā uzņēmumā
32 15-16.11.2018 SIA FOREVERS korporatīvā apmācība Uzņēmuma augstas efektivitātes un produktivitātes galvenie ietekmējošie faktori
31 08-09.11.2018 atvērtais seminārs Praktiskais seminārs vadītājiem "Palielinām pārdošanas apjomu: uz rezultātu orientētas pārdošanas vadības 80 instrumenti"
30 06-26.11.2018 atvērtais seminārs Kvalifikācijas celšanas kurss. Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem
29 31.10.2018 atvērtais seminārs Biznesa stratēģija un taktika digitālajā laikmetā
28 29-30.10.2018 SIA FOREVERS korporatīvā apmācība Inovatīvs mārketings globalizācijas apstākļos
27 09-29.10.2018 atvērtais seminārs Kvalifikācijas celšanas kurss. Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem
26 10-11.09.2018 SIA FOREVERS korporatīvā apmācība Augstas veiktspējas inovatīva projekta vadības teorija
25 08.06.2018 atvērtais seminārs Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
24 07.06.2018 atvērtais seminārs Uzņēmuma finanšu analīze – finanšu problēmu identificēšanai
23 06.06.2018 atvērtais seminārs Uzņēmuma budžeta plānošana veiksmīgas finanšu darbības nodrošināšanai
22 04-05.06.2018 SIA FOREVERS korporatīvā apmācība Efektīva organizācijas personāla veidošana un attīstība
21 29-30.05.2018 atvērtais seminārs Efektīva organizācijas personāla veidošana un attīstība
20 24.05.2018 atvērtais seminārs Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
19 23.05.2018 atvērtais seminārs Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums
18 18.05.2018 atvērtais seminārs Mūsdienīga pārdošanas nodaļa: Kā pārdot daudz!
17 27-28.04.2018 SIA "METMATUS" korporatīvā apmācība Praktiskais treniņš efektīvas pārdošanas II
16 27.03.2018 atvērtais seminārs Izmaksu klasifikācija, pašizmaksas kalkulācija ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos un to izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā
15 23.03.2018 atvērtais seminārs Praktiskais seminārs par izmaiņām fizisko personu datu aizsardzībā no 2018. gada 25. maija
14 22.03.2018 atvērtais seminārs Praktiskais seminārs par izmaiņām fizisko personu datu aizsardzībā no 2018. gada 25. maija
13 28.02.2018 atvērtais seminārs Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Jaunais likums un tā piemērošana. UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība par 2017. gadu
12 27.02.2018 atvērtais seminārs Praktisks seminārs: IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem. Grozījumi Darba likumā
11 23.02.2018 atvērtais seminārs Praktisks seminārs: IIN un VSAOI aprēķināšanā no 01.01.2018. darba algām, uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem. Grozījumi Darba likumā
10 22.02.2018 atvērtais seminārs Gada pārskata sastādīšana par 2017.gadu. Jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekmē uz finanšu uzskaiti
9 21.02.2018 atvērtais seminārs Uzņēmuma ienākuma nodoklis. Jaunais likums un tā piemērošana. UIN deklarācijas aizpildīšanas kārtība par 2017. gadu
8 16.02.2018 atvērtais seminārs Praktiskais seminārs par izmaiņām fizisko personu datu aizsardzībā no 2018. gada 25. maija
7 15.02.2018 atvērtais seminārs Praktiskais seminārs par izmaiņām fizisko personu datu aizsardzībā no 2018. gada 25. maija
6 31.01.2018 atvērtais seminārs Aktuāli 2018. gada nodokļu likumdošanas jautājumi
5 30.01.2018 atvērtais seminārs Jauni grozījumi PVN likumā un to praktiskā piemērošana uzņēmumiem un iestādēm
4 26.01.2018 atvērtais seminārs 2017. gada pārskata sagatavošanas nianses
3 25.01.2018 atvērtais seminārs Gada pārskata sastādīšana par 2017.gadu. Jaunās sistēmas „Uzņēmumu ienākuma nodoklis 2018” ietekmē uz finanšu uzskaiti
2 24.01.2018 atvērtais seminārs Aktuāli 2018. gada nodokļu likumdošanas jautājumi
1 23.01.2018 atvērtais seminārs PVN likuma praktiska piemērošana 2018. gadā. Galvenie problemātiskie jautājumi