Reklāma :
 — Недвижимость в Италии на озере Комо
comolakeinvest.com
Semināri
Uzņēmuma finanšu analīze – finanšu problēmu identificēšanai-Online

SEMINĀRA MĒRĶIS:
Izmantojot finanšu pārskatos iekļauto informāciju iemācīt identificēt iespējamās finanšu problēmas uzņēmumā.
SEMINĀRS PAREDZĒTS
 1. Uzņēmumu vadītājiem
 2. Grāmatvežiem
 3. Finansistiem
 4. Ekonomistiem
SEMINĀRA PROGRAMMA
 1. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze un novērtēšana.
  • Finanšu analīzes metodes.
 2. Finanšu pārskatu vertikālā un horizontālā analīze – analīzes principi, iegūto rezultātu novērtēšana, iesekmējošo faktoru novērtēšana. Praktiskais piemērs – horizontālā un vertikālā analīze izmantojot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu:
  • bilances vertikālā (struktūras) analīze;
  • peļņas vai zaudējumu aprēķina vertikālā (struktūras) analīze;
  • bilances horizontālā (dinamikas) analīze;
  • peļņas vai zaudējumu aprēķina horizontālā (dinamikas) analīze.
 3. Likviditātes analīze – likviditātes rādītāju aprēķināšanas principi, ietekmējošie faktori, uzlabošanas iespējas. Praktiskais piemērs – likviditātes rādītāju analīze izmantojot bilanci:
  • kopējās likviditātes koeficients;
  • starpseguma likviditātes koeficients;
  • absolūtās likviditātes koeficients.
 4. Finansiālās stabilitātes analīze – kapitāla struktūra, finansēšanas likumi, kapitāla struktūru ietekmējošie faktori. Praktiskais piemērs – finanšu stabilitātes analīze izmantojot bilanci:
  • finansēšanas likumi – bilances zelta likumi (pirmais likums, otrais likums, trešais likums);
  • autonomijas koeficients;
  • finanšu atkarības koeficients;
  • īstermiņa saistību koeficients;
  • ilgtermiņa finansiālās neatkarības koeficients;
  • parādu segšanas ar pašu kapitālu koeficients;
  • finanšu sviras vai riska koeficients.
 5. Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītāju analīze. Praktiskais piemērs – apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes analīze izmantojot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu:
  • aktīvu aprites koeficients un aktīvu aprites periods;
  • krājumu aprites koeficients un krājumu aprites periods;
  • debitoru parādu aprites koeficients un debitoru parādu aprites periods;
  • kreditoru parādu aprites koeficients un kreditoru parādu aprites periods;
  • finanšu cikls;
  • apgrozāmo līdzekļu relatīvā ekonomija.
 6. Rentabilitātes analīze. Praktiskais piemērs – finanšu analīze izmantojot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu:
  • ražošanas izmaksu rentabilitāte (izmaksu atmaksāšanās);
  • pamatlīdzekļu rentabilitāte;
  • apgrozījuma rentabilitāte;
  • aktīvu rentabilitāte;
  • pašu kapitāla rentabilitāte.
GAIDĀMIE REZULTĀTI
Noklausoties semināru klausītājs spēs identificēt finanšu problēmas uzņēmumā un atklāt to cēloņus.
SERTIFIKĀTS
Semināra dalībniekiem tiek izsniegts Perfekta Consulting sertifikāts
SEMINĀRU VADA
Rasa Pēce
Trenere – konsultante finanšu jautājumos.
SEMINĀRS NOTIKS
2024. gada 26. un 27. martā (no 10:00 līdz 13:20)

Seminārs notiks Online ZOOM platformā (Tiešsaistē)

 • Semināra ilgums- 8 akadēmiskās stundas
Izdrukāt programmu
Paziņot draugam

Marts, 2024
P. O. T. C. P. S. Sv.
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nosaukums
Dalībnieku vārdi, uzvārdi
Amats
Uzņēmums
Juridiskā adrese
PVN reģ. Nr.
Banka
Bankas kods
Bankas konts
Kontakttālrunis
Fakss
E-pasts