Partneri
Partneri
Irina Kuzmina-Merlino
Ekonomikas zinību doktora grāds. Speciālists grāmatvedības uzskaitēs un finanšu jomā, RSEBAA asociēta profesore.

Katra tikšanās ar Perfekta Consulting klientiem veicina pašnostiprināšanos un radošu uzplaukumu.
Perfekta Consulting profesionāli un harmoniski attīstīta savu biznesu, kura pamatā ir vadīšanas profesionālisms, kompetentie darbinieki, inovāciju un intelekta attīstības tieksme, labvēlība, individuāla pieeja katram klientam. Jūsu draudzīgajam Perfekta kolektīvam novēlu uzplaukt un attīstīties.
Pateicos Jeļenai un Sergejam par sadarbību!
Igors Lipsits
Ekonomikas Augstskolas — Valsts Universtātes professors, (Маskava) ekonomisko zinību doktora grāds

Seminārus, kurus es vadīju Rīgā divu gadu laikā, ir atstājuši atmiņā vispatīkamākos iespaidus. Tas saistīts ne tikai ar labi organizēšanu, bet arī ar labvēlīgu un aktīvu auditoriju. Ceru, ka šis tikšanas Latvijas zemē nav bijuši pēdējie!
Sergejs Mordovins
Sanktpēterburgas Starptautiskā Menedžmenta Institūta rektors. Ekonomisko zinātņu doktors, vadības konsultants. Lietišķās literatūras bestselleru “Cilvēku resursu vadība” un “Cilvēciskais potenciāls. Situāciju inovāciju analīzes principi un sociālās tehnoloģijas” autors.


Strādājot ar “Perfekta Consulting”, pieredze rāda, ka kompānijas darbs pilnā mērā atbilst tās nosaukumam. Augsti profesionāls menedžments, efektīvi saskaņots darbs skaistā komandā, operatīva reaģēšana uz dinamiski mainīgo tirgus pieprasījumu, augstas kvalitātes programmas, šodien “Perfekta Consulting” sevi parāda kā objektīva līdera pozīcijās ļoti konkurējošā pakalpojumu segmentā menedžmenta attīstības sfērā Latvijā.
Mihails Limitovskis
profesors, ekonomisko zinātņu doktors

Viktors Palamarčuks
docents, ekonomisko zinātņu kandidāts 

“Mēs esam ļoti priecīgi sadarboties ar tādu kompāniju kā Perfekta Consulting. Tās speciālisti — īsti profesionāļi, spējīgi organizēt apmācības procesu un korporācijas menedžmenta konsultācijas pēc visaugstākajiem standartiem. No mūsu viedokļa jebkurš veiksmīgs bizness — tas nav tikai veids kā nopelnīt naudu, cik hobijs un tā īpašnieku sirds daļa. Mēs esam pārliecināti, ka Perfekta Consulting vadītāji un speciālisti — tie ir aizrautīgi cilvēki, kuru interesēs ir vispirms palīdzēt klientiem apgūt jaunas vadības tehnoloģijas, iemaņas un zināšanas. Tieši tas ir galvenais apmācību efekts, un tāpēc Perfekta Consulting klientu augsto reputāciju ciena vairāk nekā šī brīža ienākumus. Mēs no sirds šai kompānijai, tās vadītājiem, menedžeriem, sponsoriem un klientiem vēlam veiksmi un uzplaukumu.”
Jurijs Davidovs
Mārketinga vadības un pārdošanas eksperts. KF Valdības Biznesa un lietišķās administrēšanas institūta projekta “Mārketings MBA” vadītājs, konsultants.

Cienījamie Jeļena un Sergej! Beidzoties man ļoti nozīmīgajam, pirmajam Jūsu organizētajam semināram Rīgā, vēlos izteikt pateicību par Jūsu ieguldījumu, bez kura šis seminārs nebūtu iespējams. Esmu ļoti pateicīgs par Jūsu uzaicinātajiem cilvēkiem, kuri piedalījās seminārā. Man bija viegli strādāt ar auditoriju, jo Jūs spējāt viest semināra dalībniekos tieši tās cerības, par kurām mēs runājām semināra sagatavošanas gaitā. Esmu Jums pateicīgs par semināra procesa organizēšanu, auditorijas sagatavošanu, tehnisko iekārtu sagatavošanu, par visu manu vēlmju respektēšanu. Īpaši gribētu atzīmēt kafijas paužu un ēdināšanas organizēšanu. Viss bija skaidri, precīzi, bet runājot par ēdināšanu — arī garšīgi. Esmu Jums vienkārši pateicīgs par Rīgā pavadīto laiku. No pirmās Latvijas apmeklējuma minūtes līdz pēdējai es jutos brīvi, mierīgi un komfortabli. Es zinu, ka Jūs darījāt visu iespējamo, lai tā būtu un augstu vērtēju Jūsu rūpes. Jūsu personā es gribētu pateikties arī citiem cilvēkiem, kurus man palaimējās sastapt Rīgā. Dodoties uz Latviju es biju aizspriedumu varā par to, ka Latvijā ļoti neviesmīlīgi un naidīgi izturas pret krieviski runājošiem viesiem. Un es esmu patiesi laimīgs, ka maldījos. Es redzēju cik atvērti un viesmīlīgi ir Latvijas cilvēki. Bez Jums es to nekad neuzzinātu un paliktu maldīgu priekšstatu varā. Paldies, lai Jums palīdz Dievs Jūsu cildenajā darbā — darīt cilvēkus tuvākus. Maskava. 2002.gada
Andrejs Medvedevs
Sankt-Pēterburgas Starptautiskā menedžmenta institūta profesors, ekonomikas zinātņu doktors

Man bija liels prieks pieņemt kompānijas Perfekta Consulting piedāvājumu vadīt divu dienu semināru par vadības problēmām Latvijas uzņēmumos pēc Latvijas iestāšanās ES. Mani uzpirka rūpīgums, ar kuru Perfekta Consulting darbinieki gatavo savus seminārus. Viss bija lieliski organizēts, es guvu baudījumu no darba Rīgā. Nevaru nepieminēt, ka bez nevainojamās organizācijas iepriecināja vēl viens apstāklis, kurš ir ļoti nozīmīgs katram konsultantam un pasniedzējam. Mani ļoti iepriecināja klausītāji, kuri piedalījās seminārā, viņu lieliskā vadības pieredze, virzība uz nākotni, vēlēšanās pieņemt labākos lēmumus, atvērtība, labvēlība un gatavība dialogam. Domāju, ka visā tajā liels nopelns ir Perfekta Consulting darbiniekiem, kuri efektīvi strādā ar dažādu nozaru Latvijas uzņēmējiem. Paldies Perfekta Consulting par sniegto lielisko iespēju profesionāli kontaktēties ar Latvijas uzņēmējiem. Ceru, ka šī saskarsme bija noderīga auditorijai, tāpat kā ļoti interesanta tā bija man kā konsultantam un pasniedzējam.
Valērijs Lukinskis
Starptautiskās transporta akadēmijas akadēmiķis, Sankt-Pēterburgas Inženieru-ekonomiskās universitātes Loģistikas un pārvadājumu organizācijas katedras vadītājs, profesors, tehnisko zinātņu doktors.

2003.gada aprīlī kompānija Perfekta Consulting uzaicināja mani uz Rīgu, lai novadītu semināru „Lietišķās loģistikas modeļi un metodes”. Ja manus iespaidus pat firmu Perfekta Consulting un semināra organizāciju vajadzētu izteikt trīs vārdos, es izvēlētos sekojošus:
Professional — (profesionāla)
Energetic — (enerģiska)
Responsible — (atbildīga); Ja varētu pievienot vēl trīs, tad:
Farseeing — (tālredzīga)
Elegance — (eleganta)
Kindly — (labvēlīga); Un, beidzot, divi pēdējie:
Thoughtful — (dziļdomīga)
Adventurous — (uzņēmīga).
No visas sirds vēlu panākumus Jūsu cildenajā darbā.
Jūsu V.Lukinskis
Valērijs Funtovs
Starptautiskā menedžmenta institūta (Sankt-Pēterburga) Stratēģijas un mārketinga katedras docents, konsultants, populārās grāmatas „Projektu vadības pamati uzņēmumā” autors, tehnisko zinātņu kandidāts

Vai var aprakstīt profesionalitāti divos vārdos? Jā, ja šie vārdi ir "Perfekta Consulting".
- Profesionalitāte apmācību un konsultatīvo projektu organizēšanā
- Profesionalitāte semināru vadīšanā
- Profesionalitāte darbā ar klientiem un partneriem.
Es jau vairākas reizes esmu ņēmis dalību Perfekta Consulting organizētajos īsajos semināros un korporatīvajās apmācību programmās. Un katru reizi es pieķēru sevi domājam par to, ka šīs kompānijas darbs ir prasmīga to mūsdienu menedžmenta zināšanu un prasmju apvienošana un izmantošana, kuras tiek sludinātas tās auditorijās. Tā ir gan spīdoša projektu vadība, gan rūpes par personālu, gan mūsdienīgs mārketinga skatījums uz Latvijas tirgu, gan kompānijas tālākas attīstības stratēģija.
Fjodors Ragins
Starptautiskā menedžmenta institūta (Sankt-Pēterburga) rektora padomnieks vadības jautājumos, konsultants, MBA

Sadarbība ar Perfekta Consulting man ir diezgan neparasta, jo apvieno profesionālo un cilvēcisko. Dialogs ar uzņēmējiem, iepazīšanās ar valsts biznesa vidi, finansiālais izdevīgums — tie ir parastie intereses par darījumu partneri aspekti. Perfekta Consulting gadījumā šie aspekti ir papildināti ar jau pirmajā tikšanās reizē radušos draudzību ar uzņēmuma vadību. Tas padara katru manu Rīgas apciemojumu divkārt interesantu un vēlamu. Bez tam, kompānijas personāls, kurš organizē manus seminārus — tie ir gudri, atbildīgi un jauki cilvēki, kurus vienmēr ir patīkami satikt. Domāju, ka kompānijas turpmākā darbība būs veiksmīga, jo Perfekta Consulting ir viss tam nepieciešamais. Es no savas puses ceru arī turpmāk sniegt savu stratēģisko ieguldījumu tās panākumos.
Aleksandrs Seņko International Management Institute of St. Petersburg, treneris-konsultants "Projektu vadības informācijas sistēmas", MBA
 
“Panākumu sasniegšana” — tas ir vārda „perfect” viens no nozīmēm. Šo definējumu var izmantot ne tikai Perfekta Consulting darbinieku, bet arī viņa darba rezultātu novērtēšanai. Katrs, kurš sadarbojas ar kompāniju, vai nu klienti vai pasniedzēji, iegūs no viņas daļu no panākumiem. Parasti saka, ka darbs — tas ir bizness un nekā personīga. Bet kompānijā pret darbu izturas ļoti „personīgi”, ieguldot tajā savu dvēseli. Man liekas, ka tas ir galvenais Perfekta Consulting augstu panākumu iemesls izglītības un konsaltinga tirgū.
Novēlu Jeļenai, Sergejam un visam kolektīvam panākumus viņu tieksmē uzlabot mūsu dzīvi.

Vārds, Uzvārds
Uzņēmums
Lauks teksta ievadei
Pievienot fotogrāfiju