izdrukāt
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Perfekta C"

LV 50003541191

Vidrižu iela 1,
Rīga , LV 1006

Swedbank: HABA LV22
Konts: LV97 HABA 0551000703461

Tālrunis: 67081020
Fakss: 67081022