izdrukāt
Datums Temats Semināra
autors
Valoda Cena
(+PVN)
20-29.08.2024 Datu analīze ar Power BI-Online Leonards Budņiks latv.
23-30.10.2024 MS Excel – efektīva darba organizācija, biežāk lietotās funkcijas-Online Leonards Budņiks latv.
07-08.11.2024 Uzņēmuma finanšu analīze – finanšu problēmu identificēšanai-Online Rasa Pēce latv.
21-22.11.2024 Izmaksu klasifikācija, pašizmaksas kalkulācija ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos un to izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā-Online Rasa Pēce latv.